Tel./Fax.: +387 33 213 697 | Mob.: + 387 61 240 976 | @: nezirica@bih.net.ba
Bosnian (BS)
English (US)
Germany

Vi pitate -

mi odgovaramo!!!

Pitajte nas putem web forme, označite i popunite dodatne opcije i ocekujte nasu povratnu informaciju putem telefona ili e-maila (onako kako ste oznacili).


Advokatski ured Sanel Nezirić


Advokatski ured Sanel Nezirić ima sjedište u centralnom dijelu Sarajeva u ulici Obala Kulina bana broj 6, na glavnoj saobraćajnici koja vodi do Palate pravde (Kantonalni i Općinski sud u Sarajevu) kao i do starog dijela grada Baščaršije.

Advokatski ured je osnovan 2006. godine, kao jedan novi, moderniji koncept i način obavljanja advokatske djelatnosti, sa posebnim akcentom na pružanje usluga klijentima na veoma brz i jednostavan način u onoj mjeri koliko to omogućava pravosudni sistem u BiH.

Naš cilj je pružanje usluga klijentu kontinuirano i u svim sferama prava, kako bi klijenti stalno imali stručnu pravnu pomoć ali po potrebi i formalno zastupanje interesa pred nadležnim organima i sudovima, pri tome koristeći se naučnim i praktičnim znanjima a po potrebi i angažovanjem više saradnika iz različitih specijalnosti.

Ured se bavi pružanjem usluga iz svih  oblasti i grana prava sa akcentom na neke specijalnosti.


 

 

ID: 4327632190003 | PDV: 327632190003 | ŽIRO RAČUN - UNICREDIT BANK: 3381002255011402