Tel./Fax.: +387 33 213 697 | Mob.: + 387 61 240 976 | @: nezirica@bih.net.ba
Bosnian (BS)
English (US)
Germany

Djelatnosti advokatskog uredaDjelatnosti advokatskog ureda su bazirane na pružanju usluga iz svih  oblasti i grana prava. Cilj nam je pružanje usluga klijentu kontinuirano i u svim sferama prava, kako bi klijenti stalno imali stručnu pravnu pomoć ali po potrebi i formalno zastupanje interesa pred nadležnim organima i sudovima, pri tome koristeći se naučnim i praktičnim znanjima a po potrebi i angažovanjem više saradnika iz različitih specijalnosti.
  Između ostalih, pružamo stručne pravne usluge u slijedećim pravnim oblastima:
 
  • Savjetovanje i zastupanje stranih i domaćih investitora
  • Privredno pravo
  • Građansko pravo
  • Porodično pravo
  • Upravno pravo
  • Stvarno pravo
  • Ugovorno pravo
  • Javne nabavke
  • Krivično pravo
  • Statusna pitanja

 

ID: 4327632190003 | PDV: 327632190003 | ŽIRO RAČUN - UNICREDIT BANK: 3381002255011402