Tel./Fax.: +387 33 213 697 | Mob.: + 387 61 240 976 | @: nezirica@bih.net.ba
Bosnian (BS)
English (US)
Germany

Članovi ureda

*** Advokat Sanel Nezirić

Osnivač advoktskog ureda.

Rođen 14.02.1976. godine u Jablanici. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Mostaru 2001. godine, pravosudni ispit položio u Sarajevu 2005. godine. Član je Federalne advokatske Komore od 2006. godine.

U svojoj dosadašnjoj pravnoj karijeri radio je na više poslova i to uglavnom kao konsultant i pravni ekspert na projektima brojnih vladinih i nevladinih organizacija, kao i konsultant i savjetnik na projektima stranih investitora i domaćih kompanija.


*** Advokatska pripravnica Alma Karadža

Rođena 28.09.1986 godine u Jajcu.
Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2010. godine.
Govori Engleski i Njemački jezik.

 

 

 

 

ID: 4327632190003 | PDV: 327632190003 | ŽIRO RAČUN - UNICREDIT BANK: 3381002255011402